Referentna lista

Ažurirano: 03.10.2023
U ovom trenutku 4D Wand koristi 1.083 pravnih tijela koja vode poslovanje za ukupno 3.986 tvrtki. Ako uključimo knjigovodstvene servise i njihove tvrtke, taj broj se penje na trenutnih 9.934 pravnih tijela. Svi zajedno u ovom trenutku raspolažu s 20.644 licenci 4D Wanda.
1. 047 d.o.o., Ogulin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

2. 2IP komunikacija d.o.o., Koprivnica

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

3. 2M obrt za knjigovodstvene usluge - vl. Santina Mazija, Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

4. 3i Design and Consulting d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

5. A & A d.o.o., Vukovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

6. A & D Aleks, Buje (Buie)

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

7. A Classic, Zagreb

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

8. A.S. Komunikacije d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

9. A2O d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

10. Ab Hinc d.o.o., Fužine

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

11. AB keramika, Dubrovnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

12. Abacus Krk d.o.o., Krk

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

13. Abundan d.o.o., Velika Ludina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

14. AC Kotači d.o.o., Varaždin

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

15. Accounting T.B.K. d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

16. ACT Plavec d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

17. Adversarium d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

18. Afro d.o.o., Jurdani

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ Realizacija radnih naloga ⋅ Backup ⋅

19. Agram Invest d.d., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅

20. Agram TIS d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Realizacija radnih naloga ⋅ Backup ⋅

21. Agram Yachting d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

22. Agraria d.o.o., Čakovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

23. agriXpert d.o.o., Strmec Samoborski

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

24. Agro Herc d.o.o., Knin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

25. Agro kuća d.o.o., Koprivnica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

26. Agro Neretva d.o.o., Opuzen

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

27. AgroChem-MAKS d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

28. Agrotrade d.o.o., Knin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

29. AKD - Zaštita d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

30. Alanprim d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

31. Alarm centar d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

32. Aldea d.o.o., Koprivnica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

33. Alerion DT grupa d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

34. Alfasol d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

35. All Mall d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

36. Altech obrt za tehničku zaštitu, Rijeka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

37. Altilium faktor d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

38. Alvaro d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

39. AM grupa d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

40. Amelie slastice d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

41. Ammi - Belje d.o.o., Sveti Ivan Žabno

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

42. Andan Design j.d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

43. Anik d.o.o., Peteranec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

44. Animo d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

45. Animus Novalja d.o.o., Novalja

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

46. Antonio Trade d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

47. Aqua - Promet d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

48. Aquacasa d.o.o., Slatina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

49. Aquachem d.o.o., Ivanić-Grad

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

50. Aqualis d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

51. Aquos Eco d.o.o., Umag (Umago)

Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

52. Argentums d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

53. Argola, vl. Igor Šplehar obrt za ribarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, Malinska

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

54. Aria-print d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅

55. Arija Nova d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

56. Ariston Thermo Croatia d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI eksport (OTP, KOI) ⋅

57. Arozal d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

58. Arriva d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

59. ART Rasvjeta d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

60. Artius d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

61. AS Vobis d.o.o., Solin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

62. Asbis Croatia d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅

63. ASC Petrišić d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

64. Ascendum građevinski strojevi Hrvatska d.o.o., Lučko

Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

65. Asi d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

66. Asii pro d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

67. Aspecto d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

68. Assertus j.d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

69. Asteks d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

70. Astra savjetovanje d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

71. Astraprom d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

72. ATF savjetovanje d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

73. Attendo centar d.o.o., Dugo Selo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

74. Audio artis d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

75. Aurum d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

76. Austrotherm Zagreb d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

77. Auto Arbanas d.o.o., Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Realizacija radnih naloga ⋅ Backup ⋅

78. Auto centar Šatrak d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

79. Auto Jurković d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Realizacija radnih naloga ⋅ Backup ⋅

80. Auto Teskera d.o.o., Velika Mlaka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

81. Auto Zovak d.o.o., Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI eksport (OTP, KOI) ⋅

82. Autocentar Agram d.d., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

83. Autocentar Vrbovec d.o.o., Vrbovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

84. Autoconnect d.o.o., Sesvete

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

85. Automehanika Ivas vl. Josip Lugović i Nedeljko Lugović, Šibenik

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

86. Autoservis Bulat vl. Ivica Bulat, Šibenik

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

87. Autoservisni centar d.d., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

88. Autoslavonija d.d., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

89. Autostaklo Bingo d.o.o., Nedelišće

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

90. Avenija d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

91. AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

92. Avokado d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

93. B.I.G.B.L.U.E. d.o.o., Pula

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

94. B4 sport d.o.o., Dramalj

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

95. Bačelić d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

96. Baldasar d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

97. Bassantes d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

98. Batak Grill d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

99. Baustoff+Metall Hrvatska d.o.o., Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

100. Bazgin d.o.o., Pula

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

101. BD Savjetovanje d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

102. Beauty Garden d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

103. Beba stil d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za eksport prema ShopperTrak ⋅

104. Belmet 97 d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

105. Beović d.o.o., Šenkovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

106. Bernarda nova d.o.o., Vidovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

107. Best West d.o.o., Stobreč

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

108. Bestcopy d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

109. Betalgis servis d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

110. Betula d.o.o., Crikvenica

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

111. Bijeli Svijet d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

112. Bild trade d.o.o., Kastav

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

113. Bio Pharm Vet digital d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

114. Biognost d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅

115. Biolab d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

116. Biotech Croatia d.o.o., Samobor

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

117. Biotron d.o.o., Ozalj

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

118. Bip d.o.o., Gospić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

119. Biro 59 go d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

120. Biro d.o.o., Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

121. Biro Kvaka d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

122. Biro Media Intl d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

123. Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

124. Birota d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

125. Bistrica d.o.o., Slatina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

126. BitByte obrt za IT usluge, vl. Miroslav Peranić, Novalja

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

127. Bivart, obrt za izradu rukotvorina, trgovinu i usluge vl. Iva Boroša Blat, Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

128. BKT Kralj d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅

129. Blaić d.o.o., Zadar

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

130. Blažeković d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

131. Blink d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

132. Bluenautic d.o.o., Sukošan

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

133. Bob''s d.o.o., Jastrebarsko

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

134. Bokart d.o.o., Dugo Selo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

135. Bosak Employment d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

136. Bostik Croatia d.o.o., Zagreb-Buzin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

137. Bosut d.o.o., Podstrana

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

138. Brodogradnja Pičuljan d.o.o., Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

139. Brojevi d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

140. Bućan i Primorac colors d.o.o., Makarska

Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

141. Bugenvila investicije d.o.o., Cavtat

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

142. BVA Bilanc j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

143. C.I.A.K. d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI eksport (OTP, KOI) ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI import (KOU) ⋅

144. C.T.S. d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

145. CAA d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

146. Calculus Pro d.o.o., Vrbovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

147. Camelot d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

148. Candy Hoover Zagreb d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

149. Caprag promet d.o.o., Sisak

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

150. Capris Croatia d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

151. Caritas Zadarske nadbiskupije, Zadar

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

152. Carr service d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

153. Carrier j.d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

154. Casa Trgovina satovima d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

155. Casper madraci d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

156. CCS consulting d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

157. CDS - Bond d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

158. Cedeterija d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

159. Ceky GSM j.d.o.o., Bjelovar

Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

160. Censura d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

161. Cesna knjigovodstvo j.d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

162. Cestogradnja d.o.o, Obrovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

163. Cetina promet d.o.o., Dugopolje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

164. Ciciban - dječiji vrtić, Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

165. CISSA d.o.o., Novalja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

166. Coca Cola Adria d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

167. Code Architect d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

168. Coffea d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

169. Colliers Advisory d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

170. Color trgovina d.o.o., Požega

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

171. Comet kočnice vl. Rački Josip, Jastrebarsko

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

172. Comet Krk d.o.o., Krk

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅

173. Comiter trgovina d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

174. Como Tempera d.o.o., Kastav

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

175. Competo d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

176. ComTel Corp. d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

177. Concept Line d.o.o., Zadar

Veleprodaja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

178. Concept store d.o.o., Split

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

179. Conlex d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

180. Control Engineering d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

181. Cordis d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

182. Cortecros d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

183. CPI Services CRO d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

184. Credo centar d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

185. Cris commerce d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

186. Croatia Records d.d., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

187. Croatia-baterije d.d., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

188. Crom d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

189. Crowe Horwath d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

190. Cubus forma d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

191. Cubus studio; obrt za trgovinu i posredovanje, Rijeka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

192. Černelić d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

193. D&A d.o.o., Trogir

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

194. D.I.M.Š.O. d.o.o., Čavle

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

195. D.I.R.N.I.S. d.o.o., Čavle

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

196. D.P. Letrika d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

197. D2C d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

198. DA-EL Logistika i prijevoz d.o.o., Glina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

199. Dallas d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

200. Dalmar-Tex d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

201. Damir Kukec, obrt za knjigovodstvene i informatičke usluge vl. Damir Kukec, Koprivnica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

202. Dancing Bear naklada d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

203. Dani sreće Zagreb j.d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

204. Danileo d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

205. Danilo Commerce d.o.o., Kaštel Novi

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

206. Daniteks d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

207. Danube View - obrt za računovodstvo vl. Slavica Šijaković, Sotin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

208. DC beauty d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

209. Dekora dom d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

210. Delamaris Zagreb d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

211. Delecto d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

212. Delta viličari d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

213. Demil Tech d.o.o., Gospić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅

214. Denona d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

215. Dental grupa d.o.o., Umag (Umago)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

216. Dentum medical d.o.o., Kastav

Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

217. Diadent-Med d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

218. Dicta d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

219. Dijob d.o.o., Crikvenica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

220. Dimnjačar Rijeka d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

221. Dinamic Trade d.o.o., Čakovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

222. D-Inter d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

223. DIT d.o.o., Hrvatski Leskovac

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

224. Dives service d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

225. Diz-Eko d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

226. DMD Promocija d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

227. DMM d.o.o., Karlovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

228. Dobar partner d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

229. Dobit d.o.o., Zagreb-Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

230. Dobra godina d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

231. Doka Hrvatska d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

232. Dolcemania d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

233. Doliprom d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

234. Dolomiti d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

235. Dom priča d.o.o., Zagreb-Dubrava

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

236. Dom za starije osobe Salvia, Crikvenica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

237. Doma Varaždin d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

238. Domak d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

239. Domus Plus d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

240. Dradar d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

241. Dream Yacht Croatia d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

242. Drenik d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

243. Drvo građenje opremanje d.o.o., Samobor

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

244. DS gradnja d.o.o., Bjelovar

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

245. dSPACE engineering d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

246. Dual II d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

247. Dubrava knjigovodstvo d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

248. Dujaković instalacije d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

249. Duplico d.o.o., Rakov Potok

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

250. Duravit d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za UltraGros (eksport NAR u XML) ⋅

251. Đano Trade d.o.o., Klis

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

252. E&D Trade d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

253. Ecolux d.o.o., Višnjevac

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

254. Economy Life d.o.o., Metković

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

255. Edinkom d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅

256. Effectus-extra d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

257. EHONET d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

258. EJOT spojna tehnika d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

259. Ekowatt d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

260. EL.MA.H. d.o.o., Sveta Nedelja

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

261. EL-AN Malinska, obrt za elektroinstalaterske usluge, vl.Andrija Janeš, Malinska

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

262. Elanija d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

263. Elasto d.o.o., Bestovje - Rakitje

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

264. El-Bet d.o.o., Solin

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

265. EL-DA obrt za trgovinu na malo, Bilje

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

266. Electronic Security d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

267. Electus d.o.o., Sveti Ivan Zelina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

268. Električar d.o.o., Stobreč

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

269. Elektrokovina plus d.o.o., Gornji Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

270. Elektromehanika Toma d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

271. Elektronički računi d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

272. Elektro-team d.o.o., Dubrovnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

273. Elementa Laborum standard d.o.o., Dobranje

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

274. Eleqtro-centar d.o.o., Sveti Križ Začretje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

275. Eliora Design d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

276. Elit-Stil d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

277. Elmar servis brodske elektrike vl. Alen Galac, Zadar

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

278. Elos d.o.o., Solin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

279. EL-TE Commerce d.o.o., Bjelovar

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

280. Elumatec d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

281. Eneos d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

282. Energo-tehna d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

283. Engels d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅

284. Enia d.o.o., Viškovo

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅

285. Enstil d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

286. Epis d.o.o., Buzet

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

287. E-POINT d.o.o., Rijeka

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

288. Ernst & Young d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

289. Erste d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

290. Etranet grupa d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

291. Euro Alat d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

292. Euro Daus d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

293. Euro filter d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

294. Euroadria d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

295. Euroarc d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

296. Eurocom d.o.o., Gornji Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

297. Eurocommerce II d.o.o., Kastav

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

298. Eurocop d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

299. Eurodelta plus d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

300. Eurofast Global d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

301. Euromarkt d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

302. Europak d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

303. Europart d.o.o., Hrvatski Leskovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

304. Eurorobot d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

305. Eurotehnika d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

306. Euro-Vrt d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

307. EVA-PROM d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

308. Exoro d.o.o., Osijek

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

309. Extrade d.o.o., Kastav

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

310. Fasek d.o.o., Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

311. Fast Forward d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

312. Faurus Commerce d.o.o., Šibenik

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

313. Feliks d.o.o., Virovitica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

314. Fender j.d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

315. Feniks kompjutori d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

316. Fiber Time d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

317. Fidens prijevoz d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

318. Fidestum d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

319. FIK revizija d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

320. Filip informatika d.o.o., Kaštel Sućurac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

321. Filtan d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

322. Filus d.o.o., Bjelovar

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

323. Fin Team d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

324. Financijski centar d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

325. Findri d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

326. Fine krpice d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

327. Finex media d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

328. FINMAR, obrt za knjigovodstvene usluge vl. Martina Žuro, Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

329. Fis d.o.o., Dugopolje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

330. Fiscalis d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

331. Flamma Lux d.o.o., Vukovina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

332. Flopi d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

333. Floreus d.o.o., Brestovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

334. Focus 4 j.d.o.o., Velika Ludina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

335. Fom d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

336. Forest Agram d.o.o., Donja Zelina

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

337. Fortiva T.R. d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

338. Fortuna komers d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

339. Forum d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI eksport (OTP, KOI) ⋅

340. Fost novi d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

341. Fotex d.o.o., Vidovec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

342. Foto Reflex - Petrović, Rijeka

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

343. FRA-BRU d.o.o., Lopatinec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

344. FrankStahl Zagreb d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

345. Freywille Zagreb d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

346. Frigo VE d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

347. Frigo-kor d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

348. Frigo-mont d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

349. Frigotehnika d.o.o., Cres

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

350. Frigus grupa d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

351. FS in d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

352. FTG Distribucija d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

353. F-Tours international d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

354. Fundator d.o.o., Valpovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

355. GAK d.o.o., Šibenik

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

356. Gala d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

357. Galerija - antikvarijat Laval, Rijeka

Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

358. Gallus Commerce vl. Jadran Lončar, Zadar

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

359. Gamepires d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

360. Garmin Hrvatska d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

361. Gastro software d.o.o., Zadar

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

362. Gašpar d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

363. GDD d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

364. GDG-Prom j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅

365. Geico Taikisha Controls d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

366. Geiger-kom d.o.o., Zaprešić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

367. Gemma B & D d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

368. Geomatika - Smolčak d.o.o., Gornji Stupnik

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

369. Gerardo Vitiello d.o.o., Novigrad (Cittanova)

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

370. Geus d.o.o., Komin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

371. GIA Hrvatska d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

372. Glams j.d.o.o., Bjelovar

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

373. Glas j.a.n.d. d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

374. Global Proventus d.o.o., Zaprešić

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

375. GlobalLogic Croatia d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

376. GNK Dinamo, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

377. Gold Partner d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Otkup ⋅ POS blagajna ⋅

378. Golden Rose d.o.o., Strmec Samoborski

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅

379. Golf fasade d.o.o., Bestovje - Rakitje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

380. Golia d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

381. Gong d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

382. Goodyear d.o.o., Vinkovci

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

383. Gradnja Invest d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

384. Građevinarstvo i proizvodnja Krk trgovina d.o.o., Krk

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

385. Grafing offset & digital print, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

386. GRA-PO d.o.o., Donji Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

387. Green pack d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

388. Grič International d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

389. Gruppo EFFE d.o.o., Matulji

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

390. GT Izolirka d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

391. GU d.o.o., Karlovac

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

392. Haniel usluge j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

393. Heli centar Toplice d.o.o., Krapinske Toplice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

394. Hercezi promet d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

395. Hermes Analitica d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

396. Hermes Šušnjić d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

397. Heta d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

398. Hidrocom d.o.o., Pitomača

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

399. Himera - inženjering i trgovina d.o.o., Bilje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

400. Hlad 23 d.o.o., Karin Donji

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

401. Hoću Knjigu d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

402. Honel Slatina vl. Zoran Horić, Slatina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

403. Hora d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

404. Horeca Trade d.o.o., Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

405. Hrvatska burza električne energije d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

406. Hrvatska salezijanska provincija, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

407. Hrvatski jedriličarski savez, Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

408. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

409. HSM informatika d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

410. HT Heim-Trends ortopedija d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

411. Hugal d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

412. Humble hunters d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

413. I.T.R. d.o.o., Gospić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

414. Ibea d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

415. IBF projekt d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅

416. ID Eko d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

417. iData Fleet Management d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

418. Ideal N & B d.o.o., Labin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

419. Idonea-obrt za knjigovodstvene usluge, Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

420. Ikoma prodajni centar d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

421. Image Enter d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

422. IMAO electric d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

423. IMG Zagreb d.o.o., Zagreb-Susedgrad

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

424. Immofinanz services and management d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

425. IN-Aqua d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

426. Ind - Eko d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

427. Inda d.o.o., Mali Lošinj

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

428. Inel d.o.o. Split, Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

429. Info - kod d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

430. Infoscope d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

431. Ingpro d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

432. Ingro d.o.o., Delnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

433. Input d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

434. Inspirion Adria d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

435. Instalaterski obrt Rab, vl. Robert Dumančić, Rab

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

436. Interdata d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

437. Interexpert Zagreb d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

438. Intergradnja Primus d.o.o., Solin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

439. Intergros d.o.o., Glina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

440. Interier, trgovačko proizvodni obrt vl. Jasmin Alihodžić, Poreč

Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

441. Interijer design d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

442. Interijeri Sabljo d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

443. Invictus tech d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

444. IRA Commerce d.o.o., Dugopolje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

445. IR-Luks d.o.o., Vukovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

446. Istarska pivovara d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

447. Istra Color d.o.o., Buje (Buie)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

448. ITL - Lakirna tehnika j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

449. Ivaniš promet d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

450. IVE Commerce d.o.o., Kaštel Stari

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

451. Ivero d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

452. Iving-Brod d.o.o., Slavonski Brod

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

453. Ivmar d.o.o., Donji Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

454. IWE d.o.o., Buje (Buie)

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

455. Jacquard d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

456. Jadran čarape proizvodnja d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI eksport (OTP, KOI) ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI import (KOU) ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

457. Jadrošped d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

458. Jadro-trgovina d.d., Solin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

459. Jakob d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

460. Jamatva Zadar d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

461. JAM-PAK d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

462. Jarušica d.o.o., Murter

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

463. Javna ustanova more i krš, Split

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

464. Jeger d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

465. Jeruzalem d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za UltraGros (eksport NAR u XML) ⋅

466. Jet2Jet d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

467. Jumbo Company d.o.o., Umag (Umago)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

468. Jung sky d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

469. Jupiter Promocija d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

470. Južni prolaz d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

471. K.P.N. services, obrt za poslovne usluge, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

472. K.R.Vili d.o.o., Bregana

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

473. K4 metal d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

474. Kai Mare j.d.o.o., Šibenik

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

475. Kalina d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

476. Kam-Bell vl. Jozo Cikojević, Kaštel Kambelovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

477. Kamenjak d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

478. Kardian d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

479. Kardiz knjigovodstvo j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

480. Karl Dietz Kijevo d.o.o., Kijevo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

481. Karl Storz Croatia d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

482. KAS knjigovodstvo d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

483. KAZZ d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

484. KB d.o.o., Sračinec

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

485. Keindl Sport d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

486. KEN d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

487. Kerman d.o.o., Nedelišće

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

488. Kim Natura d.o.o., Lug Samoborski

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

489. Kimi Commerce d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

490. King marketi d.o.o., Zaprešić

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

491. Kirix d.o.o., Drivenik

Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅

492. Kju moda j.d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

493. KL 7 Studio obrt za knjigovodstvo, vl. Vesna Žgomba, Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

494. Klanjčić d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

495. Klima Buhin, Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

496. Klio d.o.o., Popovec

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

497. Klising d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

498. Klobučar auto d.o.o., Buje (Buie)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

499. Klopa i cuga d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

500. Klub 5 d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

501. Knez Ljubo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

502. Knez Računovodstvo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

503. Knjigovodstvene usluge Križanović d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

504. Knjigovodstveni obrt Abacus, vl. Velimir Brmbota, Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

505. Knjigovodstveni servis Arboretum, Dugo Selo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Statistike ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

506. Knjigovodstvo MKMT Zagreb j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

507. KOCH servisna oprema d.o.o., Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

508. Kocka, obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Snježana Dolenčić, Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

509. Koda d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

510. Kodeks d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

511. Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

512. Kokot Eno d.o.o., Jastrebarsko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

513. Koleks d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

514. Končar elektronika i informatika d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅

515. Kondorcomm d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

516. Kontis j.d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

517. Konto - Anić d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

518. Konto expert d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

519. Konto MM d.o.o., Metković

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

520. Konto pet d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

521. Konto Ven d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

522. Kopitehna d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

523. Korteks usluge d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

524. Koruna d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

525. Kostanjevec dimovodni sustavi d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

526. Kralj Commerce d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

527. Krampus d.o.o., Baška Voda

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

528. Krena d.o.o., Kaštel Lukšić

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

529. Kristal d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

530. Krstaš - Trade d.o.o., Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

531. Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

532. Kule Biograd d.o.o., Biograd na Moru

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

533. Kuna projekt d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

534. L.A.M.B. d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

535. Labor et Medicina d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

536. Lacuna d.o.o., Sveti Križ Začretje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

537. Lada d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

538. LA-RO Promet d.o.o., Brestovec Orehovički

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

539. Larome Point d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

540. Latema d.o.o., Čepin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

541. Laval d.o.o., Omišalj

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

542. LBD d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Realizacija radnih naloga ⋅ Backup ⋅

543. Lea - trgovina d.o.o., Zaprešić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

544. Legend socks emea d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

545. LegoTeh d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

546. Leluba d.o.o., Sesvete

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

547. Lero - B d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

548. Lesaffre Adriatic d.o.o., Brdovečko Prigorje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Wand2XML export podataka ⋅

549. Levis Mont d.o.o., Gundinci

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

550. Ležaj trade d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

551. Libar Poreč d.o.o., Poreč

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

552. Libratel d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

553. Libricon d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

554. Light Code d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

555. Liszt d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

556. Logico, obrt za računovodstvo, Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

557. Lotos trgovina d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

558. Lovac trgovina d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

559. Lovačka udruga Jarebica 1923 Nin, Nin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅

560. Lovret d.o.o., Podstrana

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

561. Lucror usluge d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

562. Lukvel d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅

563. Luma Agro d.o.o., Kutina

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

564. Lumbrela d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

565. Lumex trgovina d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

566. Luridus d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

567. M 90 d.o.o., Duga Resa

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

568. M Grupa d.o.o., Sveti Ivan Žabno

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

569. M. Kula d.o.o., Vodice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

570. M.A.D.E.-tech d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

571. M.A.G. - D.D. d.o.o., Šibenik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

572. M.T.F. d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

573. M.T.M. d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

574. MA.CO.T d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

575. Macan PT d.o.o., Bregana

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

576. Macola u.o. vl. Željko Orešković, Korenica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

577. Macon revizija d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

578. Madoo d.o.o., Trnovec Bartolovečki

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

579. Magnetic d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

580. Maja vl. M. Šomođi, Slatina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

581. Major Internacional d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

582. Makromikro grupa d.o.o., Zagreb-Buzin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

583. Mala Luce, Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

584. Maldoror d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

585. Mali Palit d.o.o., Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Dodatak za UltraGros (eksport NAR u XML) ⋅

586. Mamić Perić Reberski Rimac odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

587. Manodent d.o.o., Lug Samoborski

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

588. Map-Accounting j.d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

589. Maras d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

590. Marbet d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

591. Marco - Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

592. Marea TUO, Petrinja

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

593. Marinconsult d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

594. Marinetek Adriatic d.o.o., Šibenik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

595. Marino Trans d.o.o., Otok (Dalmacija)

Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

596. Marius d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

597. Marjan voće d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

598. Markel d.o.o., Varaždin

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

599. Marko - trgovina vl. Marko Dabo Peranić, Novalja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

600. Marko-projekt d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

601. Marmeton d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

602. Masiva d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

603. Masmoda d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

604. Matić d.o.o., Zagreb-Buzin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Backup ⋅

605. Mazda motor Croatia d.o.o., Zagreb

Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅

606. MC plus d.o.o., Donji Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

607. Med-Comfort d.o.o., Hrvatski Leskovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

608. Meddix Dental d.o.o., Šibenik

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

609. Med-faktor d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

610. Media promo plus d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

611. Medicinska naklada d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

612. Medmar d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

613. Međimurje - metali d.o.o., Mala Subotica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

614. Mega Kr logistika d.o.o., Krapina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

615. MegaGen dental d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

616. MEP d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

617. Meridian nautika d.o.o., Poreč

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

618. Metal produkt d.o.o., Šibenik

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

619. Metal-Kovis d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

620. Metroalfa d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

621. MI - NI d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

622. Miagra d.o.o., Križ

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

623. Migros d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

624. Mikra Matik autodijelovi d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

625. Mikronis d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

626. Mistral d.o.o., Bestovje - Rakitje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

627. Mix Color d.o.o., Sesvete

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

628. Mlad Consulting d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

629. Mobidom d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

630. Moby Fix d.o.o., Zabok

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

631. Moderni projekti d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

632. Mondo d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

633. Monera d.o.o., Samobor

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

634. Monile d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

635. Monoi d.o.o., Dražice

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

636. Montcommerce d.o.o., Kukuljanovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

637. Montmontaža-oprema d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

638. More nautika d.o.o., Šibenik

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

639. Moto sprint d.o.o., Zadvorsko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

640. Mozaik konto d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

641. MP, obrt za knjigovodstvo i računovodstvo, vl. Patricija Maljevac Ćirković, Jurdani

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

642. MTO d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

643. Mulač konto d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

644. Multi connecto d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅

645. Multigrad d.o.o., Donja Lomnica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

646. Music shop Stage j.d.o.o., Đakovo

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

647. N.G. Prom d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

648. Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

649. Naj - Domus d.o.o., Zagreb-Buzin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

650. Napa d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

651. Natura Plod d.o.o., Donja Zelina

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

652. Naturalis d.o.o., Civljane

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

653. Navita d.o.o., Matulji

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

654. Navus-kont d.o.o., Zagreb-Trešnjevka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

655. NCP Grupa d.o.o., Šibenik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

656. Nebo modna kuća d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

657. Neda Senj d.o.o., Senj

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

658. Nemec Pharmacia d.o.o., Samobor

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

659. Neopharm d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

660. Nexusmix d.o.o., Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

661. Nežić d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

662. Nimco d.o.o., Bestovje - Rakitje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

663. Nird d.o.o., Kaštel Lukšić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

664. Nitel d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅

665. Nogometni klub Dinara Knin, Knin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

666. Nort d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

667. Nove boje zvuka d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

668. Novodent d.o.o., Opatija

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

669. Novoline Daruvar d.o.o., Daruvar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

670. NS Agro Trade d.o.o. - vrtni centar Viškovo, Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

671. Nubian d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

672. Nutri Kulti d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

673. OBAI d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅

674. Obdan d.o.o., Zagreb-Jankomir

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

675. Obiteljski dom za stare i nemoćne vl. Ana Jurjević, Benkovac

Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

676. Objektni tepisoni d.o.o., Podstrana

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

677. Oblikovanje prostora d.o.o., Mravince

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

678. Obrt za trgovinu Lira, Omiš

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

679. Oda Mont d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

680. Odeta d.o.o., Karlovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

681. Odvjetnik Marko Kolanović, Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

682. Office - Ags d.o.o., Zagreb-Trešnjevka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

683. OKI drvo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

684. Okret d.o.o., Kaštel Lukšić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

685. O-K-Teh d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

686. Oling d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

687. Olival d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

688. Omega d.o.o., Breznički Hum

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

689. OptoTim d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

690. Orbico d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

691. Oreon Pro d.o.o., Karlovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

692. Oreus d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

693. Orioli Candles and Art j.d.o.o., Jastrebarsko

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

694. Orno red, vl. Kristina Dešić, Rijeka

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

695. Ortopan trgovina i servis d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

696. Osis Ortopedica d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

697. Oškera d.o.o., Rovišće

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

698. Otvoreni radio d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

699. P&B Hortikultura Malinska, vl. Blaženka Vrgoč, Malinska

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

700. P.B.S. d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

701. P.T.O. Mamić-Split, vl. Ivica Mamić, Split

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

702. Pajdo d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

703. Paletomanija d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

704. Palmex d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

705. Pandan d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

706. Panona trgovački obrt vl. Štefica Fučkar, Slatina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

707. Papiragent d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

708. Pap-promet d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

709. Papyrus d.o.o., Sesvete

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

710. Paries usluge d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

711. Pathcon Laboratories EU d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

712. Patroit d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

713. Patruelis d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

714. Pa-vin d.o.o., Jastrebarsko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

715. Pećo trgovina d.o.o., Benkovac

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

716. Pećo T.O. - vl. Davor Guzić, Benkovac

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

717. Pedido d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

718. Peem d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

719. Pelot Globe d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

720. Pelsys d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

721. Perfectus grupa d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

722. Performance coatings d.o.o., Kastav

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

723. Perpetuum Mobile d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

724. Peski LM d.o.o., Strmec Samoborski

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

725. Pesla - Pekarsko slastičarska zadruga, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

726. Pet sezona d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

727. Petica Vel-Pro d.o.o, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

728. Pezić d.o.o., Viškovo

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

729. Phoebus d.o.o., Šibenik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

730. Pičuljan servis centar d.o.o., Rab

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

731. Piel d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

732. Pinel Krk d.o.o., Krk

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

733. Pineta d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

734. Pink line d.o.o., Dugo Selo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

735. Pinjušić d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

736. Pivka d.o.o., Jurdani

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

737. Pivovara Morčić d.o.o., Jurdani

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

738. Planetaris d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

739. Platforma d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

740. Plattner Croatia d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

741. Plava ptica d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

742. Plug & Play d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

743. Poanta Primus d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

744. POD proizvodnja opruga d.o.o., Dežanovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

745. Poduzeće za ceste d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

746. Pohit d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

747. Poli - Mix d.o.o., Šapjane

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

748. Poliklinika Bagatin, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

749. Poljodar tim d.o.o., Daruvar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

750. Poljoprivredna zadruga Marina, Marina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

751. Poljoprivredna zadruga Vrbnik, Vrbnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

752. Poljoprivredni obrt MD-Trade, vl. Matija Kaštelan, Rab

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

753. Poljopromet d.o.o., Metković

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

754. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

755. Posilović Zaštita d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

756. Poslovna navigacija j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

757. Pozitivne vibracije d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

758. Prehrana d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

759. Premium d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

760. Premium distribucija d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

761. Presing d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

762. Pribor centar d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

763. PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

764. Prima Commerce d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

765. Primacošped d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

766. Primotronic d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

767. Princo d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

768. Print grupa d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

769. Pristan d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

770. Pro Ekonomika d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

771. Pro Librum d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

772. Pro Tourist d.o.o., Poreč

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

773. ProAkustik Security d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

774. Produkt-gradnja d.o.o., Vukovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

775. Produktronika d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

776. Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

777. Prolato d.o.o., Umag (Umago)

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

778. PromoArt Studio d.o.o., Zagreb-Trešnjevka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

779. Propulzija d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

780. ProSeed d.o.o., Samobor

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

781. Protekta d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

782. Providens d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

783. Provox d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

784. Proxima d.o.o., Umag (Umago)

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

785. Prudens d.o.o., Zadar

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

786. Prva ekipa d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

787. Prvi faktor d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Adresar ⋅

788. PSB Usluge d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

789. PTO Vina Bibich vl. Alen Bibić, Skradin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

790. Pugnax d.o.o., Novalja

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

791. Pul d.o.o., Kastav

Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

792. Pulex savjetovanje d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

793. Pup d.o.o., Brezovica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

794. Qlaris Consulting d.o.o., Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

795. R.I.S. poslovne usluge d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

796. R.K. Elektro d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

797. Računovodstvo Gložinić d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

798. Radnik d.o.o., Žrnovnica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

799. Radovan Petrović d.o.o., Velika Gorica

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

800. Raić - zastupanje u osiguranju d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

801. Rajska d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

802. Rampel d.o.o., Čakovec

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

803. Random d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

804. Raptor d.o.o., Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

805. Rasadnik Prud vl. Rade Volarević, Metković

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

806. RAUCH Croatia d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

807. Rauss d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

808. Recenseo d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

809. Rektor LNG d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

810. Rem B d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

811. Rental Viribus d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

812. Reverto d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

813. Revira d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

814. Ricambi Krk d.o.o., Omišalj

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

815. Rijekaprojekt niskogradnja d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

816. Rijekatank d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

817. Riki racing d.o.o., Buzet

Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

818. Rimc d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

819. Riplast, vl. Marin Prančević, Čavle

Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

820. RI-Telefax d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

821. Rivet d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

822. Roler d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

823. Ross d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

824. Rotokor d.o.o., Rakovica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

825. Rotor d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

826. RR Solutions d.o.o., Zaprešić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

827. Ruben d.o.o., Zagreb

Plaće ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

828. Ruber d.o.o., Križevci

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

829. Rukon d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

830. Rumital d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

831. Ruting d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

832. RUŽIĆ - I.N.H. d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

833. S.B. Dalmatino d.o.o., Poličnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

834. S.C. metalne konstrukcije d.o.o., Križevci

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

835. S.T.M. - grupa d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

836. Sabo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

837. Sagena informatički inžinjering d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

838. Sam Cro d.o.o., Grubišno Polje

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

839. Samoborček EU grupa d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

840. Samsky d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅

841. Sanik d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

842. Sat - Lepur d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

843. SAT ekspert d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

844. SBM - Mobile obrt za trgovinu i usluge vl. Sandra Janžek Fotez, Krapina

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

845. ScandKop d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

846. Schaeffler Hrvatska d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

847. Schonherr Rechsanwalte GmbH - podružnica Zagreb, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

848. SE- AL d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

849. SED Grupa d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

850. Semper Unitus d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

851. Sensapharm d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

852. Senso IS d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

853. Sepa Logistika d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

854. Serafimo N.K. d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

855. Server Mark d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

856. Servis Žibrat d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

857. SGM d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

858. Shoebox Adria d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

859. Sichem d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

860. Sifleks d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅

861. Siga d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

862. Sigma Audio Koncept d.o.o, Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

863. Sigma d.o.o., Bjelovar

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

864. Sigma Tax Consulting d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

865. Signal servis internationalis d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

866. Signum Max d.o.o., Zaprešić

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

867. Siku - Teh d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

868. Silver for you d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

869. Simbex d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

870. Simps's d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅

871. SinBi knjigovodstvo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

872. Sine-ST d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

873. Sirovina d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

874. Sital d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

875. Skripta d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

876. Sladis d.d., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

877. Slap d.o.o., Trogir

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

878. Slavonija Vivat d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

879. Smart hit d.o.o., Sveti Križ Začretje

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

880. Smartlab shop d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

881. Snow d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

882. SoftNET d.o.o., Umag (Umago)

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

883. Solar panel system d.o.o., Rogoznica

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

884. Solaris d.o.o., Novigrad (Cittanova)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

885. SoMM media d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

886. Soudal d.o.o., Donja Zelina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

887. Spartak d.o.o., Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

888. SPB - Inženjering d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

889. Spinace agracentar d.o.o., Žminj

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

890. Spiritoso d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

891. Splendid d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

892. Splendor d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

893. Splendor j.d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

894. Splendor tekstil d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

895. Sport & moda d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

896. Sport spirit super j.d.o.o., Križevci

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

897. Spotlight Solutions d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

898. Staklo-mont d.o.o., Kaštel Sućurac

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

899. Stentor d.o.o., Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

900. Stil ugostiteljstvo d.o.o., Lozovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

901. Stilus Studio d.o.o., Split

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

902. Stimo d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

903. STO Ges.m.b.H., Podružnica Hrvatska, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

904. Stoliv Ivanković proizvodno trgovački obrt, vl. Dejan Ivanković, Josipovac

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

905. Stradivari Trade d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

906. Stream d.o.o., Nedešćina

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

907. Strenuus d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

908. Studio ARS d.o.o., Matulji

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅

909. SU - ŽE promet d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

910. Sumametrik d.o.o., Požega

Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

911. Super savjeti d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

912. Supersky tech d.o.o., Sveta Nedelja

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅

913. Supra Net Projekt d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

914. Supra servis d.o.o., Sisak

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

915. Suradnik d.o.o., Sveta Nedelja

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

916. Sva Pula d.o.o., Pula

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

917. Svjetla grada d.o.o., Osijek

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

918. Šarec građevinski obrt vl. Mario Šarec, Martinska Ves

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

919. Šela proizvodnja d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

920. Šimundža & Company d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

921. Škorpion d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

922. Šoto Vento d.o.o., Krk

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅

923. Štancaona j.d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

924. T.I.A. knjigovodstveni servis, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

925. T.O. Memento vl. Damjan Rist, Krk

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

926. T.O. Oniyx, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

927. T.P.Olivari d.o.o., Samobor

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

928. Tahograf d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅

929. Tai. Fun d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

930. Talent d.o.o., Split

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

931. Talpa alati d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅

932. Taurus Info d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

933. Tauzer - B d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

934. Tavela d.o.o., Dražice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

935. TD Elektronika d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Backup ⋅

936. TDS d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

937. Tea Time one d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

938. Tec gradnja d.o.o., Šibenik

Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

939. Tec Nordia d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

940. Technic d.o.o., Drniš

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

941. Techno trgovački obrt i usluge, vl. Marino Mikulić, Đakovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

942. Tecom Trade d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅

943. Tehno alati d.o.o., Benkovac

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

944. Tehno sistem d.o.o., Zadar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

945. Tehnoguma d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

946. Tehnoinvest Zagreb d.o.o., Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

947. Tehnomag - trgovina i servis informatičke i uredske opreme, Koprivnica

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

948. Tehnoultimum d.o.o., Split

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

949. Tekstil trgovina d.o.o., Umag (Umago)

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

950. Telack d.o.o., Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

951. Telektra d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

952. Telenerg - inženjering d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

953. Telenerg d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

954. Telenerg d.o.o. - stari, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

955. Teramar d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

956. Termis d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

957. Termobil Termoking d.o.o., Škrljevo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅

958. Terrakom d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

959. Terratom d.o.o., Sveta Nedelja

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

960. Terzić d.o.o., Omiš

Veleprodaja ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

961. Teši tunolov d.o.o., Poličnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

962. TEŽ Trgovina d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

963. Theorema d.o.o., Umag (Umago)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

964. TIM Food d.o.o., Požega

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

965. TIM Novak d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

966. TimCOM d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

967. TIM-commerce d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

968. Time 4 Truck d.o.o., Velika Gorica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

969. Time Shuttle Mreža d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

970. TiMEP d.o.o., Zagreb-Dubrava

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

971. Tinktura d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

972. Titanium dent d.o.o., Matulji

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

973. TO Andrea vl. Vinka Guzić, Benkovac

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

974. TO Elma Krstinić vl. Miljenko Krstinić, Rab

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

975. TO M.A. vl. Marin Andrijević, Bjelovar

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

976. TOFRADO proizvodnja d.o.o., Pleternica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

977. TOFRADO trgovina d.o.o., Pleternica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

978. Toma palete d.o.o., Sesvete

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

979. Tonković-R.F.T. d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

980. TOP 5 d.o.o., Karlovac

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

981. Top kan d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

982. Top office d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

983. Torterie Macaron d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

984. Tovers d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

985. TP Knjigovodstvo j.d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

986. TPP d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

987. Trea trade d.o.o., Viškovo

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

988. Trgo Klin d.o.o., Prigorje Brdovečko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

989. Trgomix d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

990. Trgostal Lubenjak d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅

991. Trgovački obrt Elektro Krk, Krk

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

992. Trgovački obrt MV vl. V. Faletar, Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

993. Trgovačko tehnički centar d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

994. Trgovine Smokvica d.o.o., Zadar

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

995. Triana d.o.o., Umag (Umago)

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

996. Trica d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

997. Trinitium d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

998. Triplejump d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

999. TSG Croatia d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1000. Tulbo d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅

1001. Turbo servis Kirschner, Zagreb-Novi Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅

1002. Turistička zajednica grada Rijeke, Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1003. Turistička zajednica grada Varaždina, Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1004. Ulla Stil d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1005. Ultima elektro d.o.o., Dugopolje

Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1006. Unielektro d.o.o., Vodice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1007. Uniimpex d.o.o., Rijeka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1008. Unima d.d., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1009. Unitrg d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1010. Univerzal d.o.o., Varaždin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1011. Univerzalne telekomunikacije d.o.o, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

1012. Uranio servis d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1013. V. Marković d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1014. V.B.Z. d.o.o., Zagreb-Buzin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Backup ⋅

1015. Vaj promet, Ugostiteljski obrt, Duga Resa

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1016. Val-Int d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1017. Vario Parts d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1018. Vatel d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1019. Vatropromet d.o.o., Lučko

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Servis ⋅ Adresar ⋅

1020. Vauda d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1021. Vedriš d.o.o., Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

1022. VEKA-ing d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1023. Veker d.o.o., Antunovac

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1024. Veleoprema d.o.o., Rijeka

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1025. Veleučilište u Bjelovaru, Bjelovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1026. Vemis d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1027. Vendor Computers d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1028. Venema d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

1029. Vertem d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1030. Vesna - W obrt za knjigovodstvo, Samobor

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1031. VEZO commerce d.o.o., Labin

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1032. VG tržni centar d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1033. Vibaz d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1034. Vidacommerce d.o.o., Labin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1035. Vidi - To d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1036. Villa Feniks d.o.o., Pula

Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1037. Vilstroj d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1038. Vima trgovina d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1039. Vinib usluge d.o.o., Zagreb-Gajnice

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1040. Vinolog d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1041. Vinoteka Vintesa d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1042. Vinus d.o.o., Pula

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1043. Virtuoz usluge d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1044. Virtus-koča d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅ Fitosanitarni sustav ⋅

1045. Vision d.o.o., Novigrad (Cittanova)

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅

1046. Vision Optika d.o.o., Split

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1047. Vision Optika vl. Tomislav Vajić, Split

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1048. Viva - Net d.o.o., Sveta Nedelja

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1049. Vivacol, zajednički obrt za trgovinu; vl. Vladimir Čovo i Valnea Regancin, Buje (Buie)

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1050. Vjeko promet d.o.o., Virovitica

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1051. VK-Teks d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1052. Vlamanda sport d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1053. VM2 d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Import iz WMS sustava ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅ Dodatak za Editel (PanteonPlus) EDI eksport (OTP, KOI) ⋅ Dodatak za Omnizon (Megatrend) eksport OTP/IFA i import ULN ⋅

1054. Vodoskok d.d., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

1055. Volnik plus d.o.o., Cres

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1056. Votex d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1057. Vox Mundi d.o.o. - Berlitz Jezični centar, Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1058. Vrgorka-vinarija d.o.o., Vrgorac

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1059. Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Vukovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1060. Vuković & Runjić, Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1061. Vuković & Runjić nakladnici i knjižari, Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1062. Vura d.o.o., Vukovar

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1063. Watch d.o.o., Split

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1064. Weishaupt - Zagreb d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Servis ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1065. Wien d.o.o., Osijek

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1066. Wulf Sport d.d., Gornji Stupnik

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Wand2XML export podataka ⋅ Carinsko skladište tipa D ⋅ Backup ⋅

1067. XL transporti d.o.o., Pisarovina

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1068. Za tebe d.o.o., Zagreb

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1069. Zaklada 'Kultura nova', Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1070. Zanatpromet-trgovina d.o.o., Virovitica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Evidencija radnog vremena ⋅ Backup ⋅

1071. Zebra nekretnine d.o.o., Solin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Plaće ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1072. Zelda - Trade d.o.o., Osijek

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1073. Zelengrad d.o.o., Pazin

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅

1074. Zeleni krovovi d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1075. Zemljič, obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, Vl. Branka Kruhan, Bregana

Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1076. ZIT - zavod za zavarivanje, Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Autorski honorari ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1077. Zlatarna Dodić d.o.o., Zagreb-Dubrava

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Maloprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Program vjernosti ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1078. Zlatarska radiona Križek d.o.o., Donja Lomnica

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1079. Zlatni trg j.d.o.o., Sesvete

Maloprodaja ⋅ Adresar ⋅ POS blagajna ⋅ Backup ⋅

1080. Zorsa d.o.o., Buzet

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1081. Zuba d.o.o., Ivanja Reka

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ IMC - Internet Mobile Connector ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1082. Zuccon d.o.o., Zagreb

Veleprodaja ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅

1083. ZZ concept d.o.o., Zagreb

Financijsko knjigovodstvo ⋅ Veleprodaja ⋅ Blagajna ⋅ Plaće ⋅ Kamate i tečajne razlike ⋅ Putni nalozi i loko vožnja ⋅ Osnovna sredstva ⋅ Adresar ⋅ Backup ⋅